Vlnovcové kovové kompenzátory

Slúžia na kompenzáciu teplotnej dilatácie, vibrácií a rôznych pohybov potrubia, alebo technologických zariadení.