Bimetalové odvádzače Armstrong

Bimetalové odvádzače Armstrong sa používajú predovšetkým na odvodnenie prehriatej pary.