KLINGER KGS GII

Tesnenia KLINGER® KGS novej generácie otvárajú prekvapivo nové možnosti aplikácií, kde predtým nebolo možné použiť konvenčné gumené tesnenia. KLINGER® KGS je synonymom pre bezpečné tesnenie na plyny a kvapaliny aj za náročných montážnych podmienok.

„Lepšie je nepriateľom dobrého“ povedal Voltaire. To je prípad vylepšenia veľmi dobre známeho ocelogumového tesnenia KLINGER®KGS. Optimalizáciou niekoľkých častí tohto tesniaceho konceptu môže byť jeho výkonnosť výrazne zvýšená. Známe typy vysoko kvalitných gumy, ktoré používa KLINGER® spolu s vysoko pevnou väzbou guma-oceľ, optimalizovaný prierez profilu a špecifický pomer gumy a ocele na prírube vedie k oceľogumovému tesneniu, ktoré dokáže absorbovať výrazne väčšie sily v prírube ako doterajšie tesnenie.

Ako vôbec prvá medzi ocelogumovými tesneniami je pri výrobe vulkanizácií dosiahnuté presné vycentrovanie oceľového krúžku. Preto sú pôsobiace sily homogénne rozložené počas montáže a ich pôsobenie je symetrické. Faktor kvality montáže je výrazne vyšší ako pri klasickom ocelogumovom tesnení (viď. spodný diagram).

Geometria je navrhnutá tak, aby bola dosiahnutá bezpečná tesnosť už pri malom uťahovacom tlaku. Na druhej strane dokáže tesnenie absorbovať extrémne vysoké statické tlaky vďaka krátkym kompenzačným pohybom gumy. To znamená, že prírubový spoj sa stane výrazne bezpečnejším pri vyšších uťahovacích a axiálnych tlakoch. Špeciálne zásobné oblasti spôsobujú, že aj pri najvyššom možnom stlačení nedôjde k vniknutiu gumy do „svetlosti“ potrubia alebo vytlačeniu smerom von k strediacim skrutkám. Nemecká skúšobňa TÜV SÜD vykonala zodpovedajúce skúšky, aby potvrdila vysokú kvalitu tohto tesnenia novej generácie. Vysoké očakávania boli prekonané – dokonca aj trieda bezpečnosti proti vystreleniu C, kde bolo bezpečne dosiahnuté zníženie minimálnej hodnoty o 25%. Tieto výsledky boli preukázané pri tlaku 100 bar po starnutí pri 110°C počas 1500 hodín.

Na základe týchto výrazných zlepšení bol tento tesniaci koncept patentovaný.

Faktor kvality montáže Q
Pre posúdenie charakteristiky novo vyvinutého KGS GII z pohľadu montáže, správania inštalovaného tesnenia v porovnaní so štandardnou verziou KGS, bolo kontrolované použitím testovacej stolice FM20 firmy GAIST. Pre rýchle zhodnotenie kvality montáže je použitý faktor Q. Ten je výsledkom cieľovej sily v skrutkách, rozdelené efektívnou silou v skrutkách, rozdielom medzi minimálnou a maximálnou silou v jednotlivých skrutkách a štandardného cieľovej sily v skrutkách.

Výhody tesnenia KLINGER® KGS GII:

 • Presné vycentrovanie oceľovej výstuže v tesnení zaisťuje homogénne rozloženie uťahovacieho tlaku a tesnosť prírubového spoja.
 • Schopnosť preniesť vysoké uťahovacie tlaky vďaka spojeniu oceľového krúžku a gumy
 • Istota tesnosti aj za najnižších uťahovacích tlakov
 • Dokáže pojať veľmi vysoké statické zaťaženie
 • Nedochádza k vniknutiu gumy do prierezu potrubia (DN)
 • Nedochádza k vytečeniu tesnenia smerom do strediacich skrutiek
 • Efektívne využitie materiálu zaisťuje nízku hmotnosť (jednoduchšia manipulácia a nižšie náklady na dopravu)
 • Patentované

Potvrdenie kvality TÜV
Nemecký inštitút TÜV SÜD vykonal skúšky tesnenia rozmeru DN40, PN40 pri tlakoch až 100 bar s ohľadom na tesnosť, a odolnosť proti vystreleniu a starnutiu. Tesnenie splnila všetky požiadavky.

NBR

Oblasť použitia NBR:
Tesnenie KLINGER®KGS GII vyrobené z gumy NBR vykazuje dobrú odolnosť proti alyfatickým uhľovodíkom, minerálnym olejom a tukom i palivám. Preto je tento typ vhodný pre pitnú vodu, odpadovú vodu, plyny, ale aj látky obsahujúce uhľovodíky a horľavé plyny. Tento typ možno tiež použiť na odpadovú vodu a rozvody pomocnej a priemyselnej vody.

Teplotný rozsah:
od -15°C do 110°C

Vyhlásenia a certifikáty:

 • Vyhláška MZ č.409/2005 Sb.
 • DVGW-Certifikát podľa
 • EN 682 GBL
 • EN 681-1 WG Class 70
 • EN 682 GBL Class70
 • TA-Luft

EPDM

Oblasť použitia EPDM:
Tesnenie KLINGER®KGS GII vyrobené z gumy EPDM je vhodné na pitnú vodu, odpadovú aj procesnú vodu. Vykazuje dobrú odolnosť ale aj dobrú stabilitu proti ozónu, starnutiu a vonkajším vplyvom. Certifikácia na pitnú vodu je úplne zásadná.

Teplotný rozsah:
od -40 °C do 110 °C

Vyhlásenia a certifikáty:

 • Vyhláška MZ č.409/2005 Sb.
 • EN 681-1 WAL/WCL Class70
 • Elastomer-Guideline (nové KTW)
 • DVGW W270
 • ACS, WRAS (BS6920)
 • FDA Shoda
 • TA-Luft

NR, CSM, FKM

 • Oblasť použitia NR – Odpadová a cirkulačná voda. Zásadité roztoky (na vyžiadanie).
 • Oblasť použitia CSM – Kyseliny a zásady (na vyžiadanie).
 • Oblasť použitia FKM – Kyseliny, zásady a chemikálie pri vyšších teplotách (na vyžiadanie).

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár