Potravinárstvo, farmácia a papierenský priemysel

Cloetta Slovakia
Mondi Ružomberok

Použité technológie

 • Guľové ventily KHA na priemyselné vysávače uhoľného prachu
 • Guľové ventily KHI na parovody
 • Guľový ventil KHI na bagrovacej stanici
 • Odvádzače kondenzátu na parovody
 • Guľové ventil KHI na teplovody
 • Piestové ventily KVSN na vykurovacie oleje
 • Klapky s nadúvacím sedlom na odsírenie (doprava popolčeka)
 • Grafitové tesnenie PDM na parovody a kondenzátne rozvody
 • 3-cestný guľový kohút na horáky mazutu
 • Diagnostika odvádzačov kondenzátu
 • Guľové ventily KHI na teplovody
 • Odvádzače kondenzátu na turbínu
 • Vláknitogumové tesnenie Quantum na prírubové spoje
 • Nožové posúvače na bagrovacej stanici

Petrochemický a chemický priemysel

Enviral, a.s.
Slovnaft

Použité technológie

 • Guľové ventily KHA na priemyselné vysávače uhoľného prachu
 • Guľové ventily KHI na parovody
 • Guľový ventil KHI na bagrovacej stanici
 • Odvádzače kondenzátu na parovody
 • Guľové ventil KHI na teplovody
 • Piestové ventily KVSN na vykurovacie oleje
 • Klapky s nadúvacím sedlom na odsírenie (doprava popolčeka)
 • Grafitové tesnenie PDM na parovody a kondenzátne rozvody
 • 3-cestný guľový kohút na horáky mazutu
 • Diagnostika odvádzačov kondenzátu
 • Guľové ventily KHI na teplovody
 • Odvádzače kondenzátu na turbínu
 • Vláknitogumové tesnenie Quantum na prírubové spoje
 • Nožové posúvače na bagrovacej stanici

Inžiniering a strojárstvo

ido EET Levické Strojárne

Použité technológie

 • Guľové ventily KHA na priemyselné vysávače uhoľného prachu
 • Guľové ventily KHI na parovody
 • Guľový ventil KHI na bagrovacej stanici
 • Odvádzače kondenzátu na parovody
 • Guľové ventil KHI na teplovody
 • Piestové ventily KVSN na vykurovacie oleje
 • Klapky s nadúvacím sedlom na odsírenie (doprava popolčeka)
 • Grafitové tesnenie PDM na parovody a kondenzátne rozvody
 • 3-cestný guľový ventil na horáky mazutu
 • Diagnostika odvádzačov kondenzátu
 • Guľové ventily KHI na teplovody
 • Odvádzače kondenzátu na turbínu
 • Vláknitogumové tesnenie Quantum na prírubové spoje
 • Nožová posúvače na bagrovacej stanici
 • Magnetické stavoznaky
 • Priame stavoznaky reflexné, transparentné aj bi-color

Energetika a teplárenstvo

MH Teplárenský holding, a.s.
Eustream
EURO-VALVE
Continental Púchov

Použité technológie

 • Guľové ventily KHA na priemyselné vysávače uhoľného prachu
 • Guľové ventily KHI na parovody
 • Guľový ventil KHI na bagrovacej stanici
 • Odvádzače kondenzátu na parovody
 • Guľové ventily KHI na teplovody Piestové ventily
 • KVSN na vykurovacie oleje
 • Klapky s nadúvacím sedlom na odsírenie (doprava popolčeka)
 • Grafitové tesnenie PDM na parovody a kondenzátne rozvody
 • 3-cestný guľový ventil na horáky mazutu
 • Diagnostika odvádzačov kondenzátu
 • Guľové ventil KHI na teplovody
 • Odvádzače kondenzátu na turbínu
 • Vláknitogumové tesnenie Quantum na prírubové spoje
 • Nožová posúvače na bagrovacej stanici
 • Magnetické stavoznaky
 • Priame stavoznaky reflexné, transparentné aj bi-color