Klinger PDM

Oblasť použitia:

Tento materiál má o 30% väčšiu hustotu grafitu, z čoho plynú tieto tri výhody:

Vysoká pevnosť vďaka dvom plechovým vložkám – vďaka výrazne lepšiemu spojeniu grafitu s oboma plechmi má KLINGER grafit laminát PDM väčšiu pevnosť a trvanlivosť tvaru.
Optimálna manipulácia – vďaka zvýšeniu hustoty sa nemusí vykonávať impregnácia. Grafit má čistotu vyššiu ako 98% a neobsahuje živice, impregnácie ani iné organické látky. Nenesie teda v sebe žiadne eventuálne toxické riziká.
Výrazne vyššia bezpečnosť – vďaka väčšej hutnoste sa u laminátu KLINGER grafit PDM môže použiť hrúbka 1,5 mm aj tam, kde sa doteraz používali grafitové tesnenia s hrúbkou 2 mm. V stlačenom stave vychádzajú rovnaké koncové hrúbky a PDM tak ponúka oveľa vyššiu bezpečnosť montáže a prevádzky.

Zloženie:

Klinger grafit laminát PDM pozostáva z vrstiev expandovaného grafitu, ktorý je navalcovaný na 2 vložky nerezového hrotkového plechu.

Rozmer dosiek:

Formát dosky: 1000×1000 mm
Dodávané hrúbky dosiek: 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 6,0 mm

Dostupné kvality grafitu: B

Certifikáty:
DIN-DVGW

Základní provozní parametry (detaily viz pT diagram)

Trvalá provozná teplota:
450 °C
Maximálny tlak:
80 bar

Typické hodnoty pro tl. 2,0 mm

Hustota grafituDIN 28090-21,3g/cm3
Čistota grafitu *DIN 52903≥ 99.0%
Kovová vložkaHrotkový plechAISI 316L
Hrúbka0,10mm
Počet2
StlačitelnosťASTM F36 A15-25%
OdpruženieASTM F36 A35-45%
Stála tlaková pevnosť DIN 5291316 h / 50 MPa / 300 °C≥ 48MPa
Tlaková stála pevnosť Klingeru pri 50 MPaúbytok hrúbky pri 23 °C 35-45%
úbytok hrúbky pri 300 °C1-3%
Netesnosť λDIN 28090-2‹ 0.10mg/s x m
Obsah chloridovDIN 28090-2≤ 40ppm
* Jadrová kvalita grafitu s čistotou ≥99,8 na vyžiadanie

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár