Klinger top-silML1

Oblasť použitia:

Špeciálny viacvrstvový materiál s vyššou pružnosťou a dlhšou životnosťou pri vyšších teplotách. Vhodný na použitie pre oleje, vodu, paru, plyny, soľné roztoky, pohonné hmoty, alkoholy, slabé organické a anorganické kyseliny, uhľovodíky, mazivá a chladivá. Vysoký výkonový štandard.

Zloženie:

Viacvrstvový materiál. Vonkajšie vrstvy sú tvorené HNBR gumou, ktorá má vysokú teplotnú odolnosť a zostáva dlhodobo pružná. Vnútorná vrstva je z NBR gumy, ktorá vďaka svojej vyššej hustote dobre odoláva veľkému zaťaženiu.

Rozmery štandardných dosiek

Veľkosť dosky: 2000×1500 mm
Dostupné hrúbky dosiek: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

pT diagram:

Klingerov pT diagram poskytuje pomoc pri výbere vhodného tesniaceho materiálu v prípade, že poznáme pracovnú teplotu a tlak. Vždy treba brať ohľad na chemickú odolnosť vzhľadom na médium. Údaje o tlaku a teplote uvádzajú maximálne hodnoty, ktoré by nemali súčasne a trvalo pôsobiť na tesnenie.

Dostupné certifiáty

Prehľad aktuálnych certifikátov nájdete priamo na webe výrobcu KLINGER Dichtungstechnik.

Základné prevádzkové parametre (detaily viď pT diagram)

Trvalá prevádzková teplota:
300 °C
Maximálny tlak:
60 bar

Typické hodnoty pre hr. 2,0 mm

Stlačiteľnosť ASTM F 36 J9%
Odpruženie ASTM F 36 Jmin>50%
Tlaková stála pevnosť DIN 5291350 MPa, 16h/175 °C34MPa
50 MPa, 16h/300 °C28MPa
Tlaková stála pevnosť Klingeru pri 50 MPazmenšenie tl. pri 23 °C8%
zmenšenie tl. pri 300 °C15%
Tesnosť podľa DIN 3535/6<0,1mg/s x m
Trieda tesnosti LDIN 28090-10,1
Tlaková deformácia za studenaDIN 28090-26-9%
Pružná deformacia za studenaDIN 28090-23-5%
Tlaková deformace za teplaDIN 28090-2<15%
Pružná deformacia za teplaDIN 28090-21,3%
Hodnota pružnej deformácie RDIN 28090-20,026mm
Napučanie ASTM F 146olej IRM 903: 5h/150 °C4%
pohonná hmota B: 5h/23 °C8%
Hustota1,7g/cm3
Súčinitelia tesnení podľa ASME-Code
pre hrúbku tesnenia 2,0 mmzákladná netesnosť 0,1 mg/s x my 15MPa
m 3,5MPa

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár