Klingersil C4400

Zloženie:

Aramidové vlákno spojené NBR odolné proti olejom, vode, pare, plynom, soľným roztokom, pohonným hmotám, alkoholom, organickým i anorganickým kyselinám, uhľovodíkom, mazivám chladivám.

Rozmery štandardných dosiek

Veľkosť dosky: 2000×1500 mm
Dostupné hrúbky dosiek: 0,3 mm / 0,5 mm / 0,8 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm

pT diagram:

Klingerov pT diagram poskytuje pomoc pri výbere vhodného tesniaceho materiálu v prípade, že poznáme pracovnú teplotu a tlak. Vždy treba brať ohľad na chemickú odolnosť vzhľadom na médium. Údaje o tlaku a teplote uvádzajú maximálne hodnoty, ktoré by nemali súčasne a trvalo pôsobiť na tesnenie.

Dostupné certifiáty

Prehľad aktuálnych certifikátov nájdete priamo na webe výrobcu KLINGER Dichtungstechnik.

Základné prevádzkové parametre (detaily viď pT diagram)

Trvalá prevádzková teplota:
180 °C
Maximálny tlak:
60 bar

Typické hodnoty pre hr. 2,0 mm

Stlačiteľnosť ASTM F 36 J11%
Odpruženie ASTM F 36 Jmin55%
Tlaková stála pevnosť DIN 5291350 MPa, 16h/175 °C32MPa
50 MPa, 16h/300 °C25MPa
Tlaková stála pevnosť BS 753140 MPa, 16h/300 °C23MPa
Tlaková stála pevnosť Klingera pri 50 MPazmenšenie tl. pri 23 °C10%
zmenšenie tl. pri 300 °C20%
Tesnosť podľa DIN 3535/6<0,02mg/s x m
Trieda tesnosti LDIN 28090-10,1
Špecifická netesnosť λVDI 24401,64E-08mbar x l/s x m
Tlaková deformácia za studenaDIN 28091-28-12%
Pružná deformacia za studenaDIN 28091-23-5%
Tlaková deformacia za teplaDIN 28091-2<15%
Pružná deformacia za teplaDIN 28091-21%
Hodnota pružnej deformácie RDIN 28091-20,019%
Hustota1,6g/cm3
Stredný povrchový odporROAΩ1,4x10E10
Stredný špec. priechodový odporρD Ω cm 1,2x10E10
Stredná prierazná pevnosťkV/mm21,6
Stredný dielektrický stratový súč.1 kHz, cca 3 mm tl.tan δ0,075
Stredný dielektrický súčiniteľ1 kHz, cca 3 mm tl.εr 7,7
Tepelná vodivosťW/mK0,40-0,42
Súčinitelia tesnení podľa ASME-Code
pre hrúbku tesnenia 2,0 mmzákladná netesnosť 0,1 mg/s x my 20MPa
m 3,5MPa

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár