Klingersil C4430 Plus

Oblasť použitia:

Špeciálne vysokotlakové tesnenie s najvyššou tlakovou odolnosťou pri použití na horúcu vodu a paru. Využitím “Quantum technológie” bolo dosiahnuté zlepšenie vlastností, predovšetkým životnosti, pružnosti a vyššie prevádzkové teploty.

Zloženie:

Optimálna kombinácia syntetických a sklených vlákien spojených NBR. Vhodné pre paru a vodu s vysokou teplotou, taktiež výborne odolné olejom a uhľovodíkom.

Rozmery štandardných dosiek

Veľkosť dosky: 2000×1500 mm
Dostupné hrúbky dosiek: 2,0 mm / 3,0 mm

pT diagram:

Klingerov pT diagram poskytuje pomoc pri výbere vhodného tesniaceho materiálu v prípade, že poznáme pracovnú teplotu a tlak. Vždy treba brať ohľad na chemickú odolnosť vzhľadom na médium. Údaje o tlaku a teplote uvádzajú maximálne hodnoty, ktoré by nemali súčasne a trvalo pôsobiť na tesnenie.

Dostupné certifiáty

Prehľad aktuálnych certifikátov nájdete priamo na webe výrobcu KLINGER Dichtungstechnik.

Základné prevádzkové parametre (detaily viď pT diagram)

Trvalá prevádzková teplota:
280 °C
Maximálny tlak:
63 bar

Typické hodnoty pre hr. 2,0 mm

Stlačiteľnosť ASTM F 36 J9%
Odpruženie ASTM F 36 Jmin50%
Tlaková stála pevnosť DIN 5291350 MPa, 16h/175 °C39MPa
50 MPa, 16h/300 °C35MPa
Tlaková stála pevnosť BS 753140 MPa, 16h/300 °C31MPa
Tlaková stála pevnosť Klingeru pri 50 MPazmenšenie tl. pri 23 °C8%
zmenšenie tl. pri 300 °C11%
zmenšenie tl. pri 400 °C14%
Tesnosť podľa DIN 3535/6<0,1mg/s x m
Trieda tesnosti LDIN 28090-10,1
Špecifická netesnosť λVDI 24402,9E-06mbar x l/s x m
Napučanie ASTM F 146olej IRM 903: 5h/150 °C3%
pohonná hmota B: 5h/23 °C5%
Hustota1,75g/cm3
Stredný povrchový odporROAΩ4,1x10E13
Stredný špec. priechodový odporρDΩ cm4,5x10E12
Stredná prierazná pevnosťkV/mm21,3
Stredný dielektrický stratový súč.1 kHz, cca 3 mm tl.tan δ0,02
Stredný dielektrický súčiniteľ1 kHz, cca 3 mm tl.εr6,4
Tepelná vodivostW/mK0,42
Súčinitelia tesnení podľa ASME-Code
pre hrúbku tesnenia 2,0 mmzákladná netesnosť 0,1 mg/s x my 25MPa
m 5MPa

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár