Klingersil C4500

Oblasti použitia:

Špeciálne vysokotlakové tesnenie pre zásadité médiá pre veľmi vysoké teploty a pre prehriatu paru.

Zloženie:

Uhlíkové vlákno a špeciálne prísady proti vysokým teplotám spojené NBR High Tech. Materiál, obzvlášť pre chemický priemysel na silne zásadité médiá a na použitie na paru.

Rozmery štandardných dosiek

Veľkosť dosky: 2000×1500 mm
Dostupné hrúbky dosiek: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

pT diagram:

Klingerov pT diagram poskytuje pomoc pri výbere vhodného tesniaceho materiálu v prípade, že poznáme pracovnú teplotu a tlak. Vždy treba brať ohľad na chemickú odolnosť vzhľadom na médium.

Dostupné certifiáty

Prehľad aktuálnych certifikátov nájdete priamo na webe výrobcu KLINGER Dichtungstechnik.

Základné prevádzkové parametre (detaily viď pT diagram)

Trvalá prevádzková teplota:
250 °C
Maximálny tlak:
63 bar

Typické hodnoty pre hr. 2,0 mm

Stlačiteľnosť ASTM F 36 J11%
Odpruženie ASTM F 36 Jmin60%
Tlaková stála pevnosť DIN 5291350 MPa, 16h/175 °C35MPa
50 MPa, 16h/300 °C32MPa
Tlaková stála pevnosť BS 753140 MPa, 16h/300 °C30MPa
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPazmenšenie tl. pri 23 °C10%
zmenšenie tl. pri 300 °C15%
Tesnosť podľa DIN 3535/6<0,01mg/s x m
Trieda tesnosti LDIN 28090-10,1
Špecifická netesnosť λVDI 24404,94E-06mbar x l/s x m
Tlaková deformácia za studenaDIN 28091-27-11%
Pružná deformácia za studenaDIN 28091-23-5%
Tlaková deformácia za teplaDIN 28091-29%
Pružná deformácia za teplaDIN 28091-21%
Hodnota pružnej deformácie RDIN 28091-20,019mm
Napučanie ASTM F 146olej IRM 903: 5h/150 °C3%
pohonná hmota B: 5h/23 °C5%
Hustota1,6g/cm3
Stredný povrchový odporROA5,7x10E10Ω
Stredný špec. priechodový odporρD7,5x10E10Ω cm
Stredná prierazná pevnosť
Stredný dielektrický stratový súč.1 kHz, cca 3 mm tl.0,147tan δ
Stredný dielektrický súčiniteľ1 kHz, cca 3 mm tl.9,7εr
Teplotná vodivosť0,2W/mK
Súčinitelia tesnení podľa ASME-Code
pre hrúbku tesnenia 2,0 mmzákladná netesnosť 0,1 mg/s x my 25MPa
m 4MPa

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár