Klingersil C8200

Oblasť použitia:

Špeciálne vysokotlakové tesnenie obzvlášť vhodné pre kyseliny. Odolné širokému spektru ďalších médií.

Zloženie:

Aramidové a sklené vlákna spojené NBR.

Rozmery štandardných dosiek

Veľkosť dosky: 2000×1500 mm
Dostupné hrúbky dosiek: 2,0 mm / 3,0 mm

pT diagram:

Klingerov pT diagram poskytuje pomoc pri výbere vhodného tesniaceho materiálu v prípade, že poznáme pracovnú teplotu a tlak. Vždy treba brať ohľad na chemickú odolnosť vzhľadom na médium.

Dostupné certifiáty

Prehľad aktuálnych certifikátov nájdete priamo na webe výrobcu KLINGER Dichtungstechnik.

Základné prevádzkové parametre (detaily viď pT diagram)

Trvalá prevádzková teplota:
100 °C
Maximálny tlak:
40 bar

Typické hodnoty pre hr. 2,0 mm

Stlačiteľnosť ASTM F 36 J9%
Odpruženie ASTM F 36 Jmin55%
Tlaková stála pevnosť Klingera pri 25 MPazmenšenie tl. pri 23°C7%
zmenšenie tl. pri 300°C17%
Hustota1,7g/cm3
Skúšky kyselín
Prírastok hrúbkyH2SO4, 96%, 18h/23 °C10%
H2SO4, 65%, 48h/23 °C8%
Súčinitelia tesnení podľa ASME-Code
pre hrúbku tesnenia 2,0 mm a triedu tesnosti podľa DIN 28090tr. tesnosti 0,1 mg/s x my22,5 MPa
tr. tesnosti 0,1 mg/s x mm4 MPa

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár