Klinové tesnenie KGS/VD

Plynulo prestaviteľné tesnenie je zložené z dvoch častí, ktoré sú spojené tvarovým spojom pero-drážka. Vďaka tomu sa môžu obe časti vzájomne voľne otáčať. Týmto natočením je možné docieliť uhlový rozdiel čiel až 8°. Tieto dve časti vytvoria po montáži pevnú väzbu „tesnú vzhľadom k médiu“. V oboch častiach je zavulkanizovaná oceľová vložka na zvýšenie tlakovej odolnosti. Riešenie je patentovo chránené.

Práve vo veľmi zúžených montážnych priestoroch, napr. šachtách, môžu byť nerovnobežné príruby jednoducho a hospodárne vyrovnané len prestaviteľným tesnením, čím sa predíde nákladným a zložitým pokusom s klinovými vložkami a ich dodatočným utesnením.

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár