Posi-flate klapky

Popis: Ojedinelá konštrukcia klapky Posi-flate používa tlak vzduchu pre prítlak sedla proti tanieru, takže neustále existuje rovnomerné rozdelenie tesniaceho tlaku v nadúvacom sedle. Pretože počas zatvárania a otvárania je kontakt medzi sedlom a tanierom takmer bez trenia, dochádza k veľmi malému opotrebovaniu taniera. Naproti tomu u klasických klapiek spôsobuje toto trenie opotrebenie taniera a následne aj sedla, čím klesá celkový výkon a životnosť klasickej klapky.

Klapka je vždy dodávaná vrátane originálneho pneupohonu a riadiaceho pilot ventilu, ktorý riadi sekvenciu ovládania a nafukovania/vyfukovania sedla.

Funkčný princíp:

Uzavretá, neutesnená:

: pri prestavení disku do polohy “uzatvorené” v neutesnenom stave dochádza iba k minimálnemu kontaktu disku so sedlom. Tým je znížené trenie, opotrebenie a požiadavka na ovládací moment.

Uzavretá, utesnená

Po uzavretí klapky sa sedlo nefúknutím dotlačí proti disku, takže vznikne väčšia tesniaca plocha a rozloženie tlaku medzi diskom a sedlom je rovnomernejšie.

Otvorená, neutesnená

Pred otvorením klapky sa tlak v sedle vypustí. Disk sa potom môže opäť voľne prestaviť do polohy “otvorené”.

Pripojenie: Vždy iba medziprírubové pripojenie. Ako protipríruby používajte štandardné priemyselné príruby, je to nutné z hľadiska funkčnosti klapky a tuhosti celkového spoja!

Dimenzie a tlakové triedy:

DN50-DN750, PN6

ANSI 2″-30″

Prevádzkové parametre:

Teplota: -40 °C až 150 °C

Prevádzkový tlak: 6,9 barg (dané max. ovládacím tlakom vzduchu 7,9 barg)

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár