Klinger Italy Srl

Firma Klinger Italy Srl sídli v meste Rho na predmestí Milána.

Vo svojom areáli vyrába reflexné, transparentné a Bi-color stavoznaky. Novo tiež vyrába magnetické stavoznaky.