Klinger Schöneberg

Firma Ruml s.r.o. je obchodným zástupcom firmy Klinger Schöneberg v Českej republike.

Firma KLINGER SCHÖNEBERG GmbH je špecialista na vývoj a výrobu guľových ventilov predovšetkým pre chemický priemysel. Dokážu však tiež dodávať guľové ventily na vysoké tlaky, vysoké teploty, abrázie atď. Guľa uložená na čape, dopružované sedlo iba z jednej strany, teda bez mŕtveho prostoru tiež nie je problém dodať.