Služby

Využite naše skúsenosti v širokej škále priemyselných prevádzok na zvýšenie spoľahlivosti, efektívnosti alebo dokonca životnosti vášho zariadenia.

Diagnostika tepelných izolácií. Zameranie, návrh, dodávka a inštalácia priamo u zákazníka.

Realizácia, prevádzka a údržba technologických zariadení a celkov

Konzultácie pri výbere tesnení, výpočet uťahovacích momentov v KLINGER Expert

Program Klinger® Expert pomáha používateľom pri výbere vhodného nekovového tesniaceho materiálu z produkcie firmy Klinger. Program pracuje na základe Európskych priemyselných štandardov a noriem.

Monitoring odvádzačov kondenzátu

Odvádzače kondenzátu sú neoddeliteľnou súčasťou parných rozvodov. Či už sa odvádzače nachádzajú na potrubných rozvodoch, vykurovaniach alebo pri najrôznejších typoch výmenníkov, vždy je pre správnu funkciu celého systému para/kondenzát nutná ich správna funkcia.

Optimalizácia paro-kondenzátnych systémov

Spolu s rastúcimi nákladmi na energie sa zvyšuje potreba údržby a optimalizácia paro-kondenzátnych systémov. Ponúkame Vám ucelený koncept technických riešení v oblasti parokondenzátnych systémov, ktorý Vám zníži prevádzkové náklady a súčasne zvýši spoľahlivosť systému.

Pre-Audit paro-kondenzátnych systémov

Jedná sa o predbežné posúdenie, alebo osobnú prehliadku, vášho systému / zariadenia, ktoré nám to umožnia zhromaždiť dôležité informácie o infraštruktúre vášho paro-kondenzátneho. Zameriavame sa predovšetkým na identifikáciu miest vhodných na zvýšenie účinnosti prevádzky, zníženie energetickej náročnosti, ale aj zlepšenie bezpečnosti. Parní špecialisti firmy Armstrong vo výslednej správe navrhnú riešenia a úpravy, ktoré je možné vykonať v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Výber tesnenia KLINGER podľa prevádzkovej látky a parametrov

Bezpečný a spoľahlivý výber tesniaceho materiálu KLINGER podľa pracovnej látky popr. jej koncentrácia, prevádzkové teploty, tlaku alebo požadovaného certifikátu.