Diagnostika tepelných izolácií. Zameranie, návrh, dodávka a inštalácia priamo u zákazníka.

Realizácia, prevádzka a údržba technologických zariadení a celkov

Výkonný softvér SAGE je najpokročilejší nástroj pre inteligentné monitorovanie, meranie a reportovanie odvádzačov kondenzátu, ktorý je dnes k dispozícii.

SAGE® pozdvihuje správu úžitkového systému na úplne novú úroveň tým, že vám umožňuje maximalizovať spoľahlivosť, efektivitu a bezpečnosť zariadenia.

Obvykle je možné diagnostikovať tieto poruchy odvádzačov:

1) Nefunkčný odvádzač plne podchádza do kondenzátneho potrubia

jedná sa ekonomicky o najhorší prípad, pretože strácate “ostrú” paru, ktorú je nutné draho vyrobiť. Navyše zvyšujete veľmi výrazne teplotu a tým aj tlak v kondenzátnom potrubí, čo sa môže veľmi negatívne prejaviť na jeho správnej funkcii. Finančne sa môže jednať až o desiatky tisíc Sk za rok na jednom odvádzači!

2) Odvádzač podchádza len čiastočne

následky sú rovnaké ako v prvom prípade, len v menšom meradle

3) Odvádzač je zablokovaný

tu síce nestrácate “ostrú” paru, ale neopak hromadíte kondenzát v parnom potrubí. Následkom sú parné rázy, zníženie kvality dodávanej pary, väčší počet porúch tesnenia a upchávok na parnom potrubí

4) Rýchlo cyklujúci termodynamický odvádzač

najlacnejšie, ale zároveň aj najmenej spoľahlivý typ odvádzača. Pri opotrebovaní disku prepúšťa “ostrú” paru, čo je sprevádzané typickým klepaním.

5) Zaplavenie odvádzača

môže k nemu dôjsť vplyvom zablokovania kondenzátneho potrubia za odvádzačom alebo neodborným uzavretím výstupného ventilu

The Future of Steam and Hot Water System Management Begins Here.

Nefunkčné odvádzače Vás stoja peniaze a energiu (palivo) hneď niekoľkokrát. Dodávaná para nemá požadované parametre (objem, teplota, tlak) a kvalitu (vplyvom zaplavenia parného potrubia kondenzátom sa para sýti). V kondenzátnom potrubí je vplyvom prieniku pary zvýšená teplota a tlak, čo môže nepriaznivo ovplyvniť ostatné odvádzače, ktoré potom nie sú schopné tlakovo presadiť.

Monitoring odporúčame vykonávať 1x ročne, na kritických prevádzkach aj 2x ročne. Vynaložené investície sa Vám bohato vrátia na zvýšenej spoľahlivosti a úsporách energie a údržby. Pri štandardných prevádzkach typu tepláreň a pod. je možné pri prvom monitoringu za deň diagnostikovať cca 30-50 odvádzačov (podľa ich umiestnenia a prístupu).

Výstup monitoringu záleží na Vašich požiadavkách. Obvykle sa jedná o súpis nefunkčných odvádzačov s ich termosnímkami a odporúčaním, aký typ odvádzača použiť. Ďalej získate kompletný zoznam Vašich odvádzačov vrátane ich označenia, umiestnenia atď.

Fotogaléria