Konzultácie pri výbere tesnení, výpočet uťahovacích momentov v KLINGER Expert

Program Klinger® Expert pomáha používateľom pri výbere vhodného nekovového tesniaceho materiálu z produkcie firmy Klinger. Program pracuje na základe Európskych priemyselných štandardov a noriem.

Program Klinger® Expert pomáha používateľom pri výbere vhodného nekovového tesniaceho materiálu z výroby firmy Klinger. Program pracuje na základe Európskych priemyselných štandardov a noriem.

Výsledkom výpočtu sú mimo iné:

  • výber najvhodnejšieho tesniaceho materiálu pre danú aplikáciu
  • kontrola chemickej a teplotnej odolnosti
  • vypočet potrebného uťahovacieho momentu pre jednu skrutku

Aktuálny súbor programu je na stiahnutie na tomto odkaze http://ked.klinger.co.at/kd/index_en.xhtml. Súbor sa po stiahnutí neinštaluje (!), iba spúšťa, čo zjednodušuje jeho použitie. Program vedie užívateľa postupne všetkými nutnými krokmi k zadaniu všetkých potrebných údajov pre výpočet tesnení. V skratke si teraz tento postup ukážeme.

Po spustení programu ako prvý zvolíte parametre tesnenia. Máte možnosť voliť z normy alebo všeobecný tvar podľa svojho zadania.

V ďalšom kroku ste vyzvaní na zadanie prevádzkových parametrov (teplota, tlak) a typu media. Ďalej máte možnosť upraviť počet skrutiek, ich akosť či ďalšie parametre ovplyvňujúce tesnosť spoja.

V záložke Vlastný komentár máte možnosť vložiť svoj popis či poznámky k danému výpočtu. Pri uložení pdf súboru potom bude táto poznámka uvedená na konci pod výpočtom.