Pre-Audit paro-kondenzátnych systémov

Jedná sa o predbežné posúdenie, alebo osobnú prehliadku, vášho systému / zariadenia, ktoré nám to umožnia zhromaždiť dôležité informácie o infraštruktúre vášho paro-kondenzátneho. Zameriavame sa predovšetkým na identifikáciu miest vhodných na zvýšenie účinnosti prevádzky, zníženie energetickej náročnosti, ale aj zlepšenie bezpečnosti. Parní špecialisti firmy Armstrong vo výslednej správe navrhnú riešenia a úpravy, ktoré je možné vykonať v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Ide o predbežné posúdenie vášho systému/zariadenia, ktoré nám umožní zhromaždiť dôležité informácie o infraštruktúre vášho paro-kondenzátneho systému. Zameriavame sa predovšetkým na identifikáciu miest vhodných na zvýšenie účinnosti prevádzky, zníženie energetickej náročnosti, ale aj zlepšenie bezpečnosti.

Spoločnosť Armstrong International má špeciálne oddelenie, kde pracuje skupina Steam Engineerov, ktorí sa na vykonávanie týchto auditov špecializujú. Vďaka tomu máme možnosť ich detailného a širokého know-how v oblasti diagnostiky paro-kondenzátnych systémov (PKS) sprostredkovať aj vám.

Parní špecialisti firmy Armstrong vo výslednej správe navrhnú riešenia a úpravy, ktoré je možné vykonať v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Steam as a Service.