Výber tesnenia KLINGER podľa prevádzkovej látky a parametrov

Bezpečný a spoľahlivý výber tesniaceho materiálu KLINGER podľa pracovnej látky popr. jej koncentrácia, prevádzkové teploty, tlaku alebo požadovaného certifikátu.

Výsledok výberu tesniaceho materiálu, ktorý bude zobrazený zohľadňuje chemickú odolnosť voči zadanej pracovnej látke a vhodnosť na uvedené parametre tlak/teplota. Záruku na správnu funkciu tesnenia iba podľa tohto výberu nie je možné poskytnúť, pretože jeho správna funkcia záleží na mnohých ďalších faktoroch, na ktoré ako výrobca nemáme vplyv.

Predovšetkým je nutné dodržať správny postup montáže tesnenia, ktorý v sebe obsahuje mnoho čiastkových krokov.

On-line výber spustíte priamo na webe výrobcu tu.