Klapky Posi-flate

Ojedinelá konštrukcia klapky Posi-flate používa tlak vzduchu pre prítlak sedla proti tanieru, takže neustále existuje rovnomerné rozdelenie tesniaceho tlaku v nadúvacom sedle.