Horúcovodná divízia Armstrong

Divízia Hot Water Group (HWG) sa zaoberá výrobou špeciálnych produktov na výrobu, správu a rozvoj horúcej vody.