Kompenzátory

Kompenzátory slúžia na kompenzáciu teplotných dilatácií potrubia či aparátov, odtienenie prenosu vibrácií alebo nesúososti či napojenie potrubia.