Parné ohrevy CSI

Špeciálne profily pre parné ohrevy. Dimenzovanie, počet, umiestnenie, všetko je riešené projektovým postupom a kontrolou MKP. Ručíme za správnu funkčnosť navrhnutého systému.