Termostatické (kapsulové) odvádzače kondenzátu Armstrong

Termostatický odvádzač kondenzátu Armstrong sa vyrába s tlakovo vyváženým vlnovcovým, alebo membránovým elementom v širokom rozsahu materiálov, vrátane nerezovej ocele, uhlíkovej ocele a bronzu.