SAGE - aplikácia pre monitoring odvádzačov kondenzátu

Aplikácia pre monitoring odvádzačov kondenzátu firmy Armstrong. Efektívna, jednoduchá pre obsluhu s veľkým prínosom pre koncového zákazníka.