GORE páska Séria 500

Séria 500 – Tesniaca páska zo 100% čistého viacsmerne orientovaného PTFE

Univerzálna tesniaca páska zo 100% čistého viacsmerne orientovaného PTFE. Ideálna pre oceľové príruby, znáša pomerne vysoké uťahovacie tlaky. Veľmi efektívne napr. na utesnenie horúcovodných aj parných výmenníkov a to vrátane priečok, pretože vďaka páske nepotrebujete tesnenie z jedného kusu.

Materiál:

100% expandované PTFE s viacsmerne orientovanou štruktúrou vlákien.

Vhodný pre:

Chemicky odolný všetkým látkam pH 0-14. Okrem tavenín alkalických kovov a fluóru pri vysokých teplotách a tlakoch.

Dodávané rozmery:

Hrúbky: 3,0 mm; 6,0 mm
Šírky: 10 mm (len pri hr. 3,0 mm); 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm
Balenie na špulkách: á 5 bm; 10 bm; 20 bm

Prevádzkové podmienky:

teplota: -268 °C až +315 °C
tlak: vákuum až cca 40 bar (v závislosti na prevádzkových podmienkach aj vyššie)
Nestarne ani vplyvom prevádzkovej teploty. UV odolný.

Predchádzajúce typy:

V niektorých špecifikáciách sa stále objavujú označenia starších typov pások, ktoré sa však už nevyrábajú. Predchodcom existujúcej pásky S500 bola páska S300, resp. páska DR (jej výroba bola ukončená na začiatku roka 2012). Pokiaľ teda hľadáte náhradu za pásky GORE DR alebo GORE S300 použite pásku GORE S500. Nižšie je uvedené porovnanie pásky S500 s jej priamym predchodcom páskou S300 a konkurenčnými výrobkami.

S500 Stress graph

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár