W. L. GORE

Je popredným svetovým spracovateľom a výrobcom PTFE výrobkov. Ich výrobky nájdete v medicíne, strojárstve, odevnom priemysle, ale aj kozmickom výskume.