Klingersil C4409

Oblasti použitia:

Špeciálne vysokotlakové tesnenie pre vysoké namáhanie použiteľné pre vodu, paru, tekuté aj plynné chemikálie a uhľovodíky. Znáša vysoké zaťaženie vďaka vložke z ťahokovu.

Zloženie:

Aramidové vlákna spojené NBR. Vložka z ťahokovu.

Rozmery štandardných dosiek

Veľkosť dosky: 2000×1500 mm
Dostupné hrúbky dosiek: 2,0 mm / 3,0 mm

pT diagram:

Klingerov pT diagram poskytuje pomoc pri výbere vhodného tesniaceho materiálu v prípade, že poznáme pracovnú teplotu a tlak. Vždy treba brať ohľad na chemickú odolnosť vzhľadom na médium.

Dostupné certifiáty

Prehľad aktuálnych certifikátov nájdete priamo na webe výrobcu KLINGER Dichtungstechnik.

Základné prevádzkové parametre (detaily viď pT diagram)

Trvalá prevádzková teplota:
250 °C
Maximálny tlak:
63 bar

Typické hodnoty pre hr. 2,0 mm

Stlačiteľnosť ASTM F 36 J7MPa
Odpruženie ASTM F 36 Jmin50MPa
Tlaková stála pevnosť DIN 5291350 MPa, 16h/300 °C
Tlaková stála pevnosť Klingera pri 50 MPazmenšenie tl. pri 300 °C10%
zmenšenie tl. pri 300 °C10%
Tesnosť podľa DIN 3535/60,2mg/s x m
Napučanie ASTM F 146olej IRM 903: 5h/150 °C3%
pohonná hmota B: 5h/23 °C5%
Hustota2,0g/cm3
Súčinitelia tesnení podľa ASME-Codepre hrúbku tesnenia 1,5mma triedu tesnosti podľa DIN 28090 (0,1 mg/s x m)
y 30MPa
m 3,5MPa

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár