Klingersil C4430

Oblasť použitia:

Špeciálne vysokotlakové tesnenie s najvyššou tlakovou odolnosťou pri použití na horúcu vodu a paru.

Zloženie:

Optimálna kombinácia syntetických a sklených vlákien spojených NBR. Vhodné pre paru a vodu s vysokou teplotou, taktiež výborne odolné olejom a uhľovodíkom.

Rozmery štandardných dosiek

Veľkosť dosky: 2000×1500 mm
Dostupné hrúbky dosiek: 0,5 mm / 0,8 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm

pT diagram:

Klingerov pT diagram poskytuje pomoc pri výbere vhodného tesniaceho materiálu v prípade, že poznáme pracovnú teplotu a tlak. Vždy treba brať ohľad na chemickú odolnosť vzhľadom na médium. Údaje o tlaku a teplote uvádzajú maximálne hodnoty, ktoré by nemali súčasne a trvalo pôsobiť na tesnenie.

Dostupné certifiáty

Prehľad aktuálnych certifikátov nájdete priamo na webe výrobcu KLINGER Dichtungstechnik.

Základné prevádzkové parametre (detaily viď pT diagram)

Trvalá prevádzková teplota:
250 °C
Maximálny tlak:
60 bar

Typické hodnoty pre hr. 2,0 mm

Stlačiteľnosť ASTM F 36 J9%
Odpruženie ASTM F 36 J50%
Tlaková stála pevnosť DIN 5291350 MPa, 16h/175 °C39MPa
50 MPa, 16h/300 °C35Mpa
Tlaková stála pevnosť BS 753140 MPa, 16h/300°C31MPa
Tlaková stála pevnosť Klingera pri 50 MPazmenšenie tl. pri 23 °C8%
zmenšenie tl. pri 300 °C11%
Tesnosť podľa DIN 3535/6<0,1mg/s x m
Trieda tesnosti LDIN 28090-10,1
Špecifická netesnosť λVDI 24402,13E-05mbar x l/s x m
Tlaková deformácia za studenaDIN 28091-26-10%
Pružná deformácia za studenaDIN 28091-22-4%
Tlaková deformácia za teplaDIN 28091-27%
Pružná deformacia za teplaDIN 28091-21%
Hodnota pružnej deformácie RDIN 28091-20,019mm
Nafukovanie ASTM F 146olej IRM 903: 5h/150 °C3%
pohonná hmota B: 5h/23 °C5%
Hustota1,75g/cm3
Stredný povrchový odporROA4,1x10E13Ω
Stredný špec. priechodový odporρD4,5x10E12Ω cm
Stredná prierazná pevnosť21,3kV/mm
Stredný dielektrický stratový súč.1 kHz, cca 3 mm tl.0,02tan δ
Stredný dielektrický súčiniteľ1 kHz, cca 3 mm tl.6,4εr
Tepelná vodivosť0,42W/mK
Súčinitelia tesnení podľa ASME-Codezákladná netesnosť 0,1 mg/s x my 25MPa
Typické hodnoty pre hr. 2,0 mmm 5MPa

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár