Stavoznaky

Stavoznaky slúžia na meranie / indikáciu stavu hladiny v nádržiach. Základné rozdelenie je na priame (kde cez reflexné, alebo transparentné sklo vidíte hladinu), alebo nepriame (magnetické, kde hladinu priamo vidieť nemožno).