HWG - Flo Direct

Zariadenie Armstrong Flo-Direct dokáže s 99,7% účinnosťou vyrábať horúcu vodu prostredníctvom priameho ohrevu, spaľovaním zemného plynu.