Šošovkové kovové kompenzátory

Používajú sa na kompenzáciu teplotných dilatácií na potrubí a nádobách, kde štandardné tenkostenné vlnovcové kompenzátory nestačia, predovšetkým rozmerom, alebo robustnosťou konštrukcie.