Bimetalové odvádzače kondenzátu Armstrong

Bimetalové odvádzače kondenzátu Armstrong sa používajú predovšetkým na odvodnenie prehriatej pary.