Bi-color - priame

Bi-color stavoznaky sa používajú výhradne na parných kotloch. Ponúkajú lepšiu čitateľnosť pre sledovanie hladiny kamerou, ako bežné reflexné či transparentné stavoznaky, pretože rozlišujú paru (červeno) a kondenzát (zeleno) farebne (v minulosti využité napríklad na velíne rafinérie Slovnaft).

Monitoring odvádzačov kondenzátu

Odvádzače kondenzátu sú neoddeliteľnou súčasťou parných rozvodov. Či už sa odvádzače nachádzajú na potrubných rozvodoch, vykurovaniach alebo pri najrôznejších typoch výmenníkov, vždy je pre správnu funkciu celého systému para/kondenzát nutná ich správna funkcia.