Reflexné- priame

Princíp reflexného stavoznaku nevyžaduje osvetlenie. Je možné ho použiť na všetky bežné kvapaliny, na paru potom do 32 bar.