Sľudové lamely

Pri stavoznakoch sa sľudové lamely používajú výhradne pri transparentných a bi-color stavoznakoch na ochranu skiel pred "hladovou" kotlovou vodou na tlaky pary nad 32 bar. Ďalej je možné sľudové lamely použiť ako izoláciu na špeciálne účely.