Transparentné- priame

Transparentné stavoznaky je možné pre ľahšiu čitateľnosť vybaviť osvetlením. Možno ich použiť na bežné kvapaliny. Na paru sa používajú od tlakov 32bar vyššie so sľudovou ochranou skiel.