Trubicové - priame

Trubicové stavoznaky sa najviac používajú na sledovanie hladiny na nádržiach, kde je nízka teplota (do 100 ° C) a tlak (zvyčajne len hydrostatický). Typické napríklad pre nádrže na vratný kondenzát.