Grafitové tesniace dosky KLINGER

Grafitové tesniace dosky sa používajú všade tam, kde už bežné vláknitogumové dosky nestačia svojou max. teplotou, teda všeobecne nad 300 °C. Maximom je potom 450 ° C, príp. 550-600°C, keď je doska stabilizovaná inhibítorom oxidácie.